home korea
 
 
ISO 14001 là gì ?
ISO 14001 là một tiêu chuẩn được quốc tế phác thảo rằng đặt một hệ thống quản lý môi trường hiệu quả trong tổ chức của bạn. Nó được thiết kế để giúp các doanh nghiệp duy trì thương mại thành công mà không nhìn ra trách nhiệm môi trường và tác động của môi trường
ISO14001 thuộc về ISO 14000 tiêu chuẩn quản lý môi trường (bao gồm cả ISO14004)và cung cấp khuôn khổ cho phép bạn đáp ứng mong đợi của khách hàng ngày càng cao cũng như các yêu cầu pháp lý hoặc các quy định.Bạn đang tìm kiếm kế hoạch quản lý môi trường trong tổ chức của bạn ?ISO 14001 là dành cho bạn
LỢI ÍCH CỦA CHỨNG NHẬN ISO 14001
Chứng nhận ISO 14001 cho phép bạn :
 • Quản lý môi trường tốt hơn làm giảm chất thải sử dụng và năng lượng sử dụng
 • Nâng cao hiệu quả để cắt giảm chi phí hoạt động kinh doanh của bạn
 • Thể hiện sự tuân thủ để mở rộng cơ hội kinh doanh của bạn
 • Gặp gỡ các bên liên quan và khách hàng tin tưởng để giành chiến thắng lớn hơn
 • Chuẩn bị cho cảnh quan kinh doanh thay đổi một cách tự tin
 • Tăng cường tiếp cận với các khách hàng mới và các đối tác kinh doanh
 • Nâng cao uy tín của bạn
CƠ CẤU MỚI CỦA ISO 14001
ISO 14001:2015 có một mức độ cao hơn của tính tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khách như : ISO 9001 :2015, ISO 27001:2015 và sắp tới ISO 45001:2016 mà sẽ làm cho hội nhập dễ dàng hơn

Các tiêu chuẩn mới sẽ tuân theo cấu trúc mười phần được quy định tại phụ lục SL:
 • Phạm vi
 • Tham chiếu quy chuẩn
 • Điều khoản và định nghĩa
 • Bối cảnh của tổ chức
 • Khả năng lãnh đạo
 • Lập kế hoạch
 • Ủng hộ
 • Hoạt động
 • Đánh giá hiệu suất
 • Cải thiện
LIFE-CYCLE QUAN ĐIỂM
MỐI QUAN HỆ GIỮA PDCA