home korea
교육 참가 ... 2017/07/26
Chương trình ... 2017/06/09
Chương trình ... 2017/03/20
Ảnh khóa họ... 2017/03/01
ISO 9001 là tiêu chuẩn được Quốc tế công nhận về hệ thống quản lý chất lượng (QMS).Đây là tiêu chuẩn được sử dụng rộng rãi nhất QMS trên thế giới và giúp các tổ .chức để đáp ứng sự mong đợi và nhu cầu của khách hàng của họ và trong số những lợi ích khác