home korea
 
 
ISO / TS 16949 là tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng dành riêng cho các nhà cung cấp linh kiện ô tô. Tiêu chuẩn được biên soạn bởi hiệp hội xe ô tô quốc tế IATF (International Automotive Task Force) với sự hỗ trợ của ủy ban TC 176 (Technical Committee 176) của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO. Tổ chức ISO thay mặt IATF ban hành tiêu chuẩn ISO/TS 16949.

Tổ chức IATF thông báo ISO / TS 16949 được chấp nhận là tiêu chuẩn quốc tế là tương đương với các tiêu chuẩn khác hiện đang sử dụng, bao gồm cả AVSQ94, EAQF94, và VDA 6.1.

Tiêu chuẩn ISO / TS 16949 sẽ thực hiện các cải thiện sau đây:
- Cải thiện sản phẩm và quy trình chất lượng
- Tăng độ tin cậy trong việc tìm nguồn cung ứng toàn cầu
- Sử dụng tốt hơn các nguồn lực cung cấp (đặc biệt là để đưa tới các hoạt động chất lượng)
- Phương pháp tiếp cận hệ thống chất lượng thường gặp trong các chuỗi cung ứng (đặc biệt đối với nhà cung cấp / phát triển thầu phụ)
- Ít biến động chất lượng
Tăng cường hiệu quả nhờ do giảm của hệ thống đánh giá của bên thứ hai và các chứng nhận của bên thứ ba. Doanh nghiệp chỉ cần một giấy chứng nhận duy nhất