home korea
 
 
ISO 22000 CHỨNG NHẬN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM.
Thất bại trong việc cung cấp thực phẩm có thể rất nguy hiểm và tốn nhiều chi phí.
ISO đã xây dựng các tiêu chuẩn ISO 22000 về việc chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.
Tiêu chuẩn này chứng nhận độ an toàn bằng cách đảm bảo không có liên kết yếu nào trong chuỗi cung ứng thực phẩm, hướng tới sự thống nhất quốc tế về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Chứng nhận này cũng cung cấp đồng thời công cụ thực hiện HACCP thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm vì tiêu chuẩn trên phù hợp cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi. Bao gồm: các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi; sản xuất sơ cấp, các nhà sản xuất thực phẩm, khai thác vận chuyển và lưu trữ; các nhà thầu phụ cho bán lẻ và cửa hàng dịch vụ ăn uống - cùng với các tổ chức liên quan như các nhà sản xuất thiết bị, vật liệu đóng gói, chất làm sạch, chất phụ gia và các thành phần khác.
Được phát triển với sự tham gia của các chuyên gia ngành thực phẩm, ISO 22000 kết hợp các nguyên tắc của HACCP, bao gồm các yêu cầu về tiêu chuẩn quan trọng được phát triển bởi tập đoàn bán lẻ thực phẩm toàn cầu khác nhau.
Sự khác biệt lớn nhất giữa ISO 22000 và ISO 22000 HACCP là sự bổ sung yêu cầu quản lý hệ thống cấu trúc và nội dung tương tự như ISO 9001: 2008. Tiêu chuẩn ISO 22000 bao gồm các yêu cầu của HACCP.
Tiêu chuẩn này có thể kết hợp hoặc liên kết với các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng liên quan. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm phải được xây dựng trên nền tảng vững chắc các quy định về thực hiện sản xuất (GMP) và quy trình vận hành tiêu chuẩn vệ sinh (SSOP). Chứng nhận ISO 22000 của chúng tôi cung cấp cho khách hàng một phương pháp có hệ thống để phân tích quá trình chế biến thực phẩm, xác định các mối nguy hiểm có thể, đưa ra các ngưỡng kiểm soát giới hạn. Đây là những bước cần thiết để đảm bảo thực phẩm vệ sinh và an toàn tới được tay người tiêu dùng.

LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN ISO 22000
- Thực phẩm an toàn khi sử dụng
- Tuân thủ các yêu cầu pháp lý
- Nâng cao sự hài lòng của khách hàng
- Trao đổi thông tin hiệu quả với các bên liên quan về các vấn đề an toàn thực phẩm
- Giảm chi phí tái chế và thiêu hủy các sản phẩm
- Nâng cao uy tín, năng lực cạnh tranh
- Tăng cơ hội xuất khẩu, thâm nhập thị trường quốc tế
- Giảm tần suất kiểm tra của các cơ quan chức năng
- Cải thiện các mối quan hệ ba bên: kinh doanh, nhà nước, người tiêu dùng

LỢI ÍCH CỦA VIỆC NHẬN ĐƯỢC ISO 22000 DO SPEC CẤP
- Tận dụng lợi thế cạnh tranh để nhập kinh tế quốc tế Bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng và xã hội
- Giảm chi phí tái chế và hủy bỏ sản phẩm
- Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế
- Kết hợp hệ thống thành tập hợp các quy trình, hưỡng dẫn ….
- ISO 22000 kết hợp các nguyên tắc của HACCP và các tiêu chí quan trọng do các chuyên gia trong ngành công nghiệp thực phẩm và thực phẩm bán lẻ trên thế giới xây dựng
- Chứng nhận ISO 22000 cho phép doanh nghiệp chứng mình khả năng kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm của mình để cung cấp sản phẩm sẽ cho phép một tổ chức để chứng minh khả năng của mình để kiểm soát mối nguy an toàn thực phẩm để cung cấp sản phẩm sạch và an toàn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và quy định về an toàn thực phẩm.