home korea
 
 
OHSAS 18000 là phương pháp đánh giá hệ thống quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp với các tiêu chuẩn 18001 và 18 002.
OHSAS (An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp) hướng tới mục đích kiểm soát các mối nguy tiềm ẩn trong tổ chức. Tiêu chuẩn này áp dụng cho bất cứ doanh nghiệp nào có nhu cầu đảm bảo sự an toàn của nhân viên của mình trong môi trường làm việc liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cải thiện hệ thống y tế và quản lý an toàn lao động.

OHSAS 18001 là gì?
OHSAS 18001 - “Các tiêu chuẩn An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp" là tiêu chuẩn quốc tế về quản lý an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp
OHSAS 18001 đã được phát triển để tương thích với các tiêu chuẩn ISO 9001 (Hệ thống quản lý chất lượng) và ISO 14001 (Hệ thống quản lý môi trường). Do đó, nó tạo điều kiện kết hợp hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho tổ chức nào có nhu cầu đối với cả ba chứng nhận trên.
Do vậy, đối với doanh nghiệp đã đạt được chứng nhận ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng, có thêm chứng nhận OHSAS 18001 càng thể hiện rõ hơn việc tuân thủ các quy định an toàn pháp lý, đặc biệt là đối với các hoạt động kinh doanh tiềm ẩn rủi ro lớn như ngành công nghiệp ô tô
Tiêu chuẩn OHSAS 18001 được đánh giá theo các bước Lên kế hoạch – Thực hiện kế hoạch – Kiểm tra - Đánh giá với trọng tâm là cải tiến liên tục.
Dưới đây là các bước hình thành cấu trúc cơ bản của hệ thống quản lý và liên kết với cấu trúc của OHSAS 18001.
- Lập kế hoạch
- Thực hiện hệ thống quản lý An toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp
- Kiểm tra hệ thống quản lý và thực hiện hành động khắc phục nếu cần
- Nhận được chứng nhận
- Đánh giá liên tục

Lợi ích của chứng nhận OHSAS 18001 do SPEC cấp
- Tăng lợi thế cạnh tranh trong thị trường quốc tế
- Tăng cường sức khỏe và an toàn môi trường làm việc
- Nâng cao hình ảnh doanh nghiệp và thương hiệu
- Chứng nhận OHSAS mang lại nhiều lợi ích cho tất cả các ngành công nghiệp:
- Khuyến khích các tổ chức thực hiện trách nhiệm cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo sức khỏe và an toàn cho người lao động đồng thời đạt được sự công nhận quốc tế.
- Thu hút đầu tư nước ngoài
- Tạo độ tin cậy cho khách hàng đối với việc doanh nghiệp tuân thủ các yêu cầu quy định